Alle door Serverhome.nl geleverde artikelen zijn pre-owned refurbished, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Alle apparatuur wordt voor levering door Serverhome uitvoerig getest en gecontroleerd.

Indien bij ontvangst gebreken geconstateerd worden, dienen deze direct mondeling of telefonisch èn schriftelijk (per email) aan Serverhome gemeld te worden.
Uitsluitend bij directe melding bij levering af magazijn, of bij melding binnen 24 uur na ontvangst bij verzending, kan volledige service op het product geleverd worden.

Hierna zijn de algemene garantiebepalingen van kracht.

Indien de goederen verzonden worden en bij ontvangst blijkt sprake te zijn van transportschade, dient de klant de goederen niet in ontvangst te nemen en Serverhome hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant de goederen wel in ontvangst neemt zal Serverhome geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. eventuele schade.

Algemene garantiebepalingen:

3 Jaar Garantie.


Gedurende 3 maanden wordt 100% van het arbeidsloon en 50% van de materiaalkosten vergoedt.
Gedurende de resterende 33 maanden wordt 100% van het arbeidsloon vergoed.

Garantie wordt verleend op de goede werking van het artikel.
Uitgesloten van garantie zijn: accu's / batterijen, toetsenbord en andere invoerapparatuur, beeldschermen en overige randapparatuur, breuk van behuizing, scherm en overige delen.

Alle apparatuur wordt zonder besturingssysteem en software geleverd. Er wordt geen garantie of nazorg geleverd op (installeren van) besturingssysteem en software.

Aanspraak op garantie dient direct telefonisch en schriftelijk gemeld te worden, met duidelijke omschrijving van het probleem.

De artikelen kunnen uitsluitend op afspraak aangeleverd worden bij Serverhome.nl. Indien goederen ter garantie worden aangeboden zonder dat hierover contact is geweest en een afspraak hiertoe is gemaakt, zullen de artikelen niet in ontvangst en niet in behandeling genomen worden.

Transportschade valt niet onder de garantie.

Serverhome.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van data, gegevens of software.

De garantie vervalt bij aantoonbaar verkeerd gebruik van het apparaat, bij vloeistofschade, bij schade door externe factoren (overspanning, bliksem, enz...), bij het wijzigen van de oorspronkelijke configuratie (geheugen, harddisk, controlers, enz...), indien reparaties of wijzigingen door derden zijn uitgevoerd.